Creditul ipotecar

Ce este creditul ipotecar?

Creditul ipotecar este un tip de credit pe care îl poți solicita pentru achiziția unuia sau mai multe imobile, case de vacanță sau terenuri. Mai poți accesa un credit ipotecar și pentru renovări sau extinderi ale imobilelor.

Informații utile:

  • Valoarea minimă a unui credit ipotecar este de 3.000 de euro sau echivalentul în lei.
  • Valoarea maximă a creditului ipotecar se calculează în raport cu capacitatea de rambursare a solicitantului (gradul de îndatorare) și în raport cu valoarea imobilului adus în garanție;
  • Avansul pentru un credit ipotecar este de minimum 15% pentru un credit ipotecar în lei. Se poate obține un credit ipotecar cu avans zero dar cu condiția să aduci în garanție un imobil suplimentar. 
  • Venituri eligibile: salarii (inclusiv prime, bonusuri și alte venituri asimilate salariilor), venituri din activități independente, venituri din dividende, pensii, chirii, drepturi de autor, contracte de management, salarii obținute în străinătate, diurne, etc.

          Sunt acceptați codebitor la un credit ipotecar care pot aplica împreună cu                  solicitantul. Codebitorii pot fi din cadrul familiei: soț/soție, frați/surori,                      părinți, sau chiar orice altă persoană din afara familiei.

  • Gradul de îndatorare reprezinta totalul ratelor (inclusiv un procent cuprins intre 2% si 5 % din limita maxima disponibilă pe cardul de credit) și ratele lunare pe care le vei plăti. Aceste rate aferente pot ajunge pâna la 40% din veniturile tale lunare. 
  • Comisioanele și taxele bancare care se aplică la un credit ipotecar sunt în funcție de banca pe care o alegi. Acestea pot fi comisioane de analiză a dosarului de credit ipotecar, comisioane de evaluare a imobilului adus în garanție, comisioane de administrare a unui credit ipotecarar.
  • Durata creditului ipotecar se poate întinde de la 3 ani până la 35 de ani.

Documente necesare:

  • Actele de identitate (BI/CI) pentru solicitantul de credit ipotecar; soția/soțul solicitantului de credit ipotecar (dacă este căsătorit(ă)); codebitor (dacă este cazul).
  • Certificat de căsătorie - pentru solicitantul de credit ipotecar (dacă este cazul)
  • Actele de proprietate asupra imobilului pe care se pune ipotecă, sau care se achiziționează prin credit ipotecar, precum și orice documente care sunt necesare pentru procesul de evaluare (plan cadastral, extras de carte funciară, etc).